Finding Business Ideas

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មដែលជោគជ័យ

លោកអ្នកចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមាន អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឫទេ? អ្វីៗត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយ នឹងគំនិតអាជីវកម្ម។ ដូច្នេះ ការបង្កើតអាជីវកម្ម គឺជាការងាយស្រួល តែការបង្កើនអាជីវកម្ម ដែលជោគជ័យ ទើបជាការលំបាក។
បទអន្តរាគមន៍នេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ លើ ៖ ១)ការរិះរកគំនិតអាជីវកម្ម និង ២)ការវាយតម្លៃ អំពីលទ្ធភាពក្នុងការនាំផលិតផលទៅទីផ្សារ។

Finding Business Ideas
Finding Business Ideas

សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីចុះឈ្មោះ៖

ចុះឈ្មោះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *