Business Analytics

តើ ហ្វេសប៊ុក អាចរីកចម្រើនបានដូចសព្វថ្ងៃតាមវិធីណា?

ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារហ៊ុន Nasdaq តាំងពីឆ្នាំ ២០១២មក។

១. ការបង្កើតគំនិតអាជីវកម្ម

គំនិតអាជីវកម្មរបស់ហ្វេសប៊ុកគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង៖

 • ការកំសាន្តឬលេងសើច៖ ដោយបានបង្កើតនូវគេហទំព័រមួយដែលអនុញ្ញាតឳ្យសមាជិកអាចវិនិច្ឆ័យប្រៀបធៀប រូបថតរបស់និស្សិតពីររូប ថា តើនរណាស្អាតឬសិចស៊ីជាងនរណា។
 • តម្រូវការទំនាក់ទំនង៖ ការលេងសើចបានវិវត្ថន៍ទៅជា គេហទំព័រដែលអនុញ្ញាតអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនៃសហគមន៍ ។ នៅមុនពេលមានបណ្ដាញសង្គមបែបនេះ  ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលក្នុងក្របខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន ធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីម៉េល ឬតាមរយៈឆែត។
 • ការកែលម្អលើផលិតផលដែលមានស្រាប់៖ Friendster និង Myspace ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការមុន ផ្ដល់លទ្ធភាពដូចគ្នាក្នុងការបង្កើត ទំនាក់ទំនងសង្គម តែផ្ដោតលើការបង្ហាញ Profile ខ្លាំងជាង  ដែលខុសពី Facebook ដែលបានផ្ដោតលើការបង្ហាញ News Feed ដែលមានលក្ខណៈ​សង្គមជាង។
២. ម៉ូដែលឬគម្រូអាជីវកម្ម

ម៉ូដែលអាជីវកម្មរបស់ ហ្វេសប៊ុក ឈរលើមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 • ក្រុមហ៊ុនតម្រូវឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះ និងបន្ទាប់មក ជំរុញឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតទិន្នន័យ (ដែលរួមមាន៖ រូបថត, វីដេអូ, សារផ្ទាល់ខ្លួន, ព័ត៌មាន, Like…) ដោយខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនទទួលបាននូវទិន្នន័យនានា ដែលជាវត្ថុធាតុដើម សម្រាប់រកចំណូល ដោយមិនអស់ចំណាយ ។
 • ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវារបស់ខ្លួន ដោយមិនគិតប្រាក់ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ឳ្យបានច្រើនបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅរួច។
 • យុទ្ធសាស្ត្របង្កើនអ្នកប្រើប្រាស់ដំបូង គឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃការណែនាំ ពីមិត្តភក្ត្រ(Referral) ពោលគឺក្រុមហ៊ុនកៀរគរអ្នកប្រើប្រាស់ដំបូង ដែលជានិស្សិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយ របស់ស្ថាបនិក មុននឹងពង្រីកទៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេង តាមរយៈមិត្តភក្ត្រ និងមិត្តភក្ត្ររបស់មិត្តភក្ត្រ និងចុងក្រោយ បើកទូលាយដល់សាធារណជនទូទៅ។
 •  យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រៀបជាងគេ គឺការណែនាំមិត្ត (Friend suggestion) ដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃ អ៊ីម៉េលដែលចុះឈ្មោះ, សាលាដែលបានរៀន, ទីលំនៅអតីតកាលឬ បច្ចុប្បន្ន, ចំណង់ចំណូលចិត្ត ជាដើម។
 • អនុញ្ញាតឳ្យកម្មវិធីផ្សេងអាចតភ្ជាប់មកបាន ដែលលើកទឹកចិត្តឳ្យ អ្នកផ្សេងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៣. កត្តាគាំទ្រភាពជោគជ័យ

ទោះឈរលើមូលដ្ឋាននៃគំនិតនិងម៉ូដែលអាជីវកម្មខាងលើក៏ដោយ ក៏ហ្វេសប៊ុកមិនអាចជោគជ័យដែរ បើមិនមានកត្តាគាំទ្រដូចខាងក្រោម៖

 •  ការមកដល់នៃទូរសព្ទស្មាតហ្វូន ដែលមានកាមេរ៉ា និងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ អិនថើណែត ដែលអនុញ្ញាតឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នា អាចបញ្ចូលឬចែករំលែកព័ត៌មានឬរូបភាពឬវីដេអូ បានភ្លាមៗនិងគ្រប់ទីកន្លែង។
 • ការស្រេកឃ្លានព័ត៌មានពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលកាន់តែលែងទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្លូវការដូចជា កាសែត ទូរទស្សន៍ជាដើម។
 • ការទទួលបាននូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុលើសលុប តាំងពីដំបូងទី សម្រាប់អភិវឌ្ឍផលិតផល និងអាជីវកម្ម។
៤. ការកៀរគរដើមទុន, តម្លៃក្រុមហ៊ុន និងសមិទ្ធិផលជាគោល

តម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកប្រែប្រួលទៅតាមសមិទ្ធិផលជាគោល ដែលរំលេចឳ្យឃើញនៅតាមជុំនៃការកៀរគរទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬការដោះដូរភាគហ៊ុនចុងក្រោយ ៖

ឆ្នាំ វិនិយោគិន ទឹកប្រាក់ ទទួល តម្លៃ ក្រុមហ៊ុន សមិទ្ធិផល គោល
Feb-04 Creation
Jun-04 Peter Thiel 0.5M$ (10.2%) 5M$ Dec. 1M users
May-05 Accel Partners 12.7M$ 100M$ Dec. 5.5M users
Apr-06 Meritech Capital Partners 27.5M$ 550M$ Dec. 12M users
Oct-07 Microsoft 240M$ (1.6%) 15B$
Nov-07 Horizons Ventures 60M$(0.4%) 15B$ Facebook Ads
Jan-08 European Founders Fund 15M$ 15B$
Mar-08 Horizons Ventures 60M$ 15B$
May-08 TriplePoint Capital 100M$ 15B$ Aug. 100M users
May-09 DST Global 200M$ 10B$ Sept. 300M users
Nov-09 Elevation Partners 90M$ 9B$
Jun-10 Elevation Partners 210M$ 24B$ Aug. 500M users
Jan-11 Goldman Sachs, DST 500M$ (1%) 50B$
May-12 IPO 10B$ 104B$
Dec-16 Market Cap 339B$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *