Sample Business Plan

ផែនការអាជីវកម្មគម្រូសង្ខេប (ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ)

ផែនការអាជីវកម្មអាចមានទម្រង់ និងទំហំខុសៗគ្នា ទៅតាមការអនុវត្ត និង​កម្មវត្ថុនៃការប្រើប្រាស់។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖ ផែនការអាជីវកម្ម (Business Plan) ជាអ្វី?ខាងក្រោមនេះគឺជាផែនការអាជីវកម្មក្នុងទម្រង់សង្ខេប របស់ក្រុមហ៊ុនមួយ (ABC) នៅក្នុងវិស័យ​ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ ៖

១. សង្ខេបផែនការ
 • ស្ថានភាពបច្ចេកវិទ្យាអំណោយផល៖ ល្បឿនអិនថើណែតមានកើនឡើងជាលំដាប់ ហើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អិនថើណែតមានការកើនឡើងជាលំដាប់។
 • អត្តចារិកអ្នកប្រើប្រាស់៖ អ្នករស់នៅភ្នំពេញនិយមចូលចិត្តសំលៀកបំពាក់រោងចក្រ ដែល​ច្រើនអាចរកបាននៅផ្សារទួលទំពូង និងនៅតាមហាងមួយចំនួន ។ អ្នកទិញត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជា៖ ផ្សារទាំងនោះខ្វះចំណត, ទីកន្លែងគ្មានផាសុកភាព, មានការស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរគ្រប់ពេល និងជាញឹកញាប់ មានការកន្លែងបន្លំដោយប្រើទំនិញនាំចូលពី​វៀតណាម​ឬ​ចិនជាដើម។
 • ទីផ្សារគោលដៅ៖ ក្រុមហ៊ុន ABC គ្រោងផ្ដល់សេវាលក់សំលៀកបំពាក់អនឡាញ ដោយដាក់លក់តែទំនិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រ ដោយផ្ទោតការយកចិត្តទុកដាក់​លើសំលៀកបំពាក់របស់យុវវ័យ។
 • បញ្ហាប្រឈម៖ អាជីវកម្មលក់ទំនិញអនឡាញបរាជ័យភាគច្រើន និងមួយចំនួនដែល​នៅសល់ មិនមានរីកចម្រើន ដោយសារអាជីវកម្មទាំងនោះ គ្មានគម្រូ​អាជីវកម្មល្អ, គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញអតិថិជន, មិនអាចរក​ដំណោះស្រាយចំពោះការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងការទូទាត់។
 • គោលដៅ៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ខាងមុខ ក្រុមហ៊ុន ABC នឹងសម្រេចឳ្យបាន​កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បី និងដណ្ដើមចំណែកទីផ្សារឳ្យបាន ៣០% នៃទំហំទីផ្សារសរុប។
net income forcast
Net Income Forcast
១.១. បេសកកម្ម

ក្លាយជាប្រព័ន្ធលក់ទំនិញ និងយីហោនាំមុខ នៅក្នុងវិស័យលក់សំលៀកបំពាក់អនឡាញ។

១.២. គន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ
 • បង្កើតគេហទំព័រដែលដើរលឿន និងទាន់សម័យ
 • អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលជំរុញឳ្យមានសាកល្បង
 • ធានាលើព័ត៌មានអំពីទំនិញ ដោយមិនឳ្យមានការនិយាយលើសពីការពិត
 • ផ្ដល់សេវាអតិថិជនឳ្យរួសរាន់ ដូចជា បញ្ហាបច្ចេកទេសនិងបញ្ហាផ្សេងៗ
 • ដាក់ឳ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនគម្រូថ្មី ដោយសហការជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយចំនួន
 • ដាក់ឳ្យដំណើរការសេវាទូទាត់អនឡាញ និងទូទាត់ពេលប្រគល់ទំនិញ ព្រមការដឹកជញ្ជូនដល់គ្រប់រាជធានី-ខេត្ត។
២. អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន​ ABC ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។

ក្រុមហ៊ុនគ្រោងលក់សំលៀកបំពាក់រោងចក្រ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយ​ប្រើប្រាស់នូវ៖

 • សេវាទូទាត់ឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងធានាសុវត្ថិភាព
 • សេវាដឹកជញ្ជូនរហ័ស ចំណាយទាប និងមានការធានា
 • ធានាលើគុណភាពទំនិញ។
២.១. កម្មសិទ្ធិករ

លោក A និងលោកស្រី B និងលោក C គឺជាសហកម្មសិទ្ធិករនៃក្រុមហ៊ុន ABC។

២.២. ហិរញ្ញប្បទាន

តម្រូវការដើមទុន៖

 • ចំណាយដំណើរការចាប់ផ្ដើម = $11,200
 • ទ្រព្យរយៈពេលវែងដែលចាំបាច់ = $18,800
 • សាច់ប្រាក់និងទ្រព្យរយៈពេលវែងដែលចាំបាច់ = $35,000

ប្រភពដើមទុន៖

 • ទឹកប្រាក់ចូលហ៊ុនរបស់លោក A = $27,000
 • ទឹកប្រាក់ចូលហ៊ុនរបស់លោកស្រី B = $23,000
 • ទឹកប្រាក់ចូលហ៊ុនរបស់លោក C = $15,000
៣.⁣ អំពីផលិតផល

ក្រុមហ៊ុននឹងចែកចាយផលិតផលសំលៀកបំពាក់ដែលចេញពីរោងចក្រក្នុងស្រុក  សម្រាប់ការនាំចេញ។ ផលិតផលទាំងនេះ​ ត្រូវបានផលិត ដើម្បីចែកចាយតាមរយៈម៉ាកយីហោនៅបរទេស តែត្រូវបានចែកចាយក្នុងស្រុកវិញ  ដោយថាហេតុផលបច្ចេកទេសផ្សេងៗ។ ផលិតផលទាំងនេះ មានការនិយមខ្លាំង នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលនៅកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុនអាចមានចំណូលផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ការលក់ព័ត៌មាន ជាដើម។

៤. សិក្សាទីផ្សារ

តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ Cambodia’s Digital Statistics 2016, នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនថើណែតញឹកញាប់នៅកម្ពុជា មានចំនួនប្រហែល ៥ លាននាក់ ដែលក្នុងនោះ ៣ លាននាក់ មានអាយុមិនលើសពី ៣៤ ឆ្នាំ។

ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ប្រជាជនកម្ពុជាមានទំនោរផលិតផលសំលៀកបំពាក់ដែលមានម៉ាកយីហោ កាន់តែច្រើន។

ប្រភេទទីផ្សារ

ទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺ៖

 • ប្រភេទទី១៖ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្គាល់ម៉ាកយីហោបរទេស និងស្វែងរកការសន្សំសំចៃ លើផលិតផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលមានក្នុងស្រុក​
 • ប្រភេទទី២៖ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលទ្ធភាពទាបជាងអតិថិជនប្រភេទខាងលើ តែមានបំណងអនុវត្តតាមគម្រូអតិថិជនប្រភេទខាងលើ។
ការប្រកួតប្រជែង

គូប្រកួតប្រជែង៖

 • ប្រព័ន្ធលក់អនឡាញធំៗដែលមានការនិយមនៅកម្ពុជាដូចជា Alibaba,​​ eBay, Amazon។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះមានការទុកចិត្តពីអ្នកទិញក្នុងស្រុក តែមានចំណាយដឹកជញ្ជូនខ្ពស់ និងពេលវេលារង់ចាំ​យូរ។
 • គេហទំព័រលក់ទំនិញដូចជា shops.kqube.net, shop168.com, ecamshopping.com, l192.com,​ woofoo51.com, khbuy.com, ​phsar.net ដែលកំពុងដំណើរការ និងគេហទំព័រមួយចំនួនទៀតដូចជា kaymu.com.kh ដែលផ្អាកដំណើរការ។ និយាយរួម គេហទំព័រទាំងនេះ មានសកម្មភាពតិចតួចណាស់ ពីព្រោះ បរិយាកាសអាជីវកម្មអនឡាញ មិនទាន់អំណោយផល, អតិថិជនមិនទាន់ទំនុកចិត្ត ហើយក្រុមហ៊ុនគ្មានគម្រូអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញគ្រប់គ្រាន់។
 • ទំព័រលក់ទំនិញ Facebook ជាច្រើនដែលដំណើរការប្រហាក់ប្រហែលនឹងគេហទំព័រខាងលើដែរ តែមានលក្ខណៈរប៉េះរប៉ោះជាង។ ទំព័រ Facebook ជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ តែមិនមែនជា​ហាងលក់ទំនិញល្អជាមួយនឹងទំនិញច្រើនមុខនោះទេ។
 • គេហទំព័រដំណឹងខ្លីៗដូចជា Khmer24.com, bongthom.com ដែលអនុញ្ញាតឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងគ្រប់យ៉ាង  តែគ្មានការពេញនិយមសម្រាប់ការទិញលក់ទំនិញទេ។
៥. យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម

យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្ដោតលើ ផលិតផលមានគុណភាព, ការទាក់ទាញអតិថិជនមកសាកល្បង និងសេវាអតិថិជន។

៥.១. យុទ្ធសាស្ត្រផលិតផល

ត្រូវសម្រិតសម្រាំងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លៃ យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ផលិតផល ដើម្បីតម្រូវតាមអតិថិជនប្រភេទនីមួយៗ៖

 • អតិថិជនប្រភេទទី១៖⁣ ត្រូវមានផលិតផលម៉ាកល្បីខ្លះៗ, ដាក់ថ្លៃឳ្យខ្ពស់ជាងថ្លៃទំនិញដទៃ តែទាបជាងថ្លៃទំនិញដូចគ្នាដែលលក់នៅបរទេសច្រើន។
 • អតិថិជនប្រភេទទី២៖ ត្រូវមានផលិតផលល្បីមធ្យម និងមិនសូវល្បីតែ​មានម៉ាកយីហោត្រឹមត្រូវ និងដាក់ថ្លៃទាបទំនិញសម្រាប់អតិថិជន​ប្រភេទទី១ខាងលើ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ដូចគ្នា។
៥.២. យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញ
 • ការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ដោយសម្រួចទៅតាមប្រភេទអតិថិជន
 • ការបញ្ចុះថ្លៃខ្លាំងប្រចាំសប្ដាហ៍ លើផលិតផល ១ ឬ ២ មុខ
 • ការផ្ដល់ជូននូវ គូប៉ុង សម្រាប់ទាក់ទាញការទិញដំបូង។
 • មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងរង្វង់ ១ គីឡូម៉ែត្រ ឬការទិញដំបូង។
៥.៣. សេវាអតិថិជន
 • ធានាជូនលើរយៈពេលដឹកជញ្ជូន (១ម៉ោង ក្នុងរង្វង់ ២ គីឡូម៉ែត្រ, ២ ម៉ោង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ, ១ ថ្ងៃ សម្រាប់តាមខេត្ត)
 • ធានាសងប្រាក់វិញ  និងសងជំងឺចិត្ត ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពណ៍នានៅក្នុងប្រព័ន្ធលក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ធានាលើការបាត់បង់តាមផ្លូវ
 • ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រគល់ទំនិញ ឬតាមរយៈបណ្ណឥណទាន ឬតាមរយៈ សេវាទូទាត់ Wing, PayPal, និង សេវាទូទាត់រហ័សផ្សេងទៀត។
៥.៤. ចំណុចមានប្រៀប

ក្រុមហ៊ុនដាក់តាំងបង្ហាញទំនិញ តាមរយៈ គេហទំព័រ ដែលងាយស្រួលមើលទាំងសម្រាប់កុំព្យូទ័រ និងទូរសព្ទស្មាតហ្វូន ដើម្បីទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុង Google ព្រមទាំងមាន​កម្មវិធីទូរសព្ទបន្ថែមទៀត សម្រាប់ ប្រភេទ iPhone និង Android។ ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសប្រព័ន្ធមេនិង ប្រព័ន្ធទិន្នន័យមានល្បឿនលឿន ដែលនឹងធ្វើឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពេញចិត្ត។

៦. ការព្យាករណ៍អំពីការលក់

ការលក់រំពឹងនឹងមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល ៤៥ ថ្ងៃដំបូង មុននឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាលំដាប់ ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់ ក្រុមហ៊ុន និងឥទ្ធិពលនៃការនិយាយតគ្នា។

Sales Forcast
Sales Forcast
៧. រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំក្រុមហ៊ុន

លោក A បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា និងមានបទពិសោធន៍រៀបចំគេហទំព័រឳ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួន និងបានអភិវឌ្ឍ​កម្មវិធីទូរសព្ទស្មាតហ្វូនបានមួយចំនួន។ លោកនឹងកាន់ដំណែងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន។

លោកស្រី B បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងមានបទពិសោធន៍រយៈពេល៣ ឆ្នាំ នៅក្រុមហ៊ុន  XYZ ក្នងដំណែងជាអ្នក​គ្រប់គ្រងទីផ្សារ។ លោកស្រីនឹងកាន់ដំណឺងជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុននឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ៣​ នាក់បន្ថែម៖

 • ផ្នែកទិញ និងគ្រប់គ្រងស្តុក
 • ផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ
 • ផ្នែកលក់ និងប្រគល់ទំនិញ។
គម្រោងថវិកាបុគ្គលិក
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3
CEO $12,000 $13,200 $14,400
CFO $9,600 $10,800 $12,000
Staff $9,800 $11,760 $14,100
Total $31,400 $35,760 $40,500
៨. ព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
៨.១. ចំណុចរួចដើម

យុទ្ធនាការទាក់ទាញអតិថិជននឹងអស់ចំណាយច្រើន ដែលនឹងធ្វើឳ្យ​ការខាតបង់ប្រចាំខែ នឹងបន្តរហូតដល់ខែទី១០ នៅឆ្នាំដំបូង។

break-even
break-even
៨.២. ព្យាករណ៍ចំណេញ-ខាត
Year 1 Year 2 Year 3
Sales  $           100,000  $           200,000  $           250,000
CGS  $             70,000  $           140,000  $           175,000
Gross Margin  $             30,000  $             60,000  $             75,000
Payroll  $             31,400  $             35,760  $             40,500
Marketing  $             10,000  $             10,000  $             10,000
Admin  $               2,000  $               2,300  $               2,500
Depreciation  $                   500  $                   500  $                   500
Other Expenses  $               1,100  $               1,440  $               1,500
Net income  $           (15,000)  $             10,000  $             20,000
៨.៣. តារាងតុល្យការព្យាករណ៍
Year 1 Year 2 Year 3
Cash  $           16,500  $         25,000  $       42,500
Inventory  $            5,000  $          7,000  $        10,000
Establishment  $            10,950  $           10,700  $         10,450
Other Assets  $             18,550  $            18,300  $          18,050
Total Assets  $           51,000  $         61,000  $        81,000
Liabilities  $          1,000  $        1,000  $        1,000
Capital Stock  $           65,000  $         65,000  $         65,000
Retained Earnings  $          (15,000)  $         (5,000)  $        15,000
Total Liabilities and Equity  $          51,000  $         61,000  $       81,000
៨.៤. ព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
Year 1 Year 2 Year 3
Beginning Cash  $                 65,000  $                 16,500  $                 25,000
Cash Flow from Operatiions      
Net income  $        (15,000)  $          10,000  $        20,000
Depreciation  $         500  $           500  $        500
Decrease in Inventory  $          (5,000)  $           (2,000)  $        (3,000)
Increase in Current Liabilities  $          1,000  $                           –  $                           –
Net Cash Flow from Operations  $          (18,500)  $            8,500  $        17,500
Cash Flow from Investing      
Purchase of equipment  $        (18,800)  $                           –  $                           –
Establishment cost  $        (11,200)  $                           –  $                           –
Net CF from Investing  $        (30,000)  $                           –    $                           –  
Cash Flow from Financing      
Issue of shares  $                           –  $                           –  $                           –
Net CF from Financing  $                           –    $                           –    $                           –
Ending Cash  $        16,500  $         25,000  $         42,500
៨.៥. វិភាគរ៉ាស្យូ
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 INDUSTRY PROFILE
Sales Growth 0.00% 100.00% 25.00% 7.56%
Percent of Total Assets
Inventory 9.80% 11.48% 12.35% 37.60%
Other Current Assets 0.00% 0.00% 0.00% 29.04%
Total Current Assets 42.16% 52.46% 64.81% 78.59%
Long-term Assets 57.84% 47.54% 35.19% 21.41%
TOTAL ASSETS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Current Liabilities 1.96% 1.64% 1.23% 38.50%
Long-term Liabilities 0.00% 0.00% 0.00% 19.42%
Total Liabilities 1.96% 1.64% 1.23% 57.92%
NET WORTH 98.04% 98.36% 98.77% 42.08%
Percent of Sales
Sales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Gross Margin 30.00% 30.00% 30.00% 34.85%
Admin Expenses 33.40% 19.03% 17.20% 16.95%
Advertising Expenses 10.00% 5.00% 4.00% 2.50%
Net Income -15.00% 5.00% 8.00% 1.10%
Main Ratios
Current 21.5 32 52.5 1.79
Quick 16.5 25 42.5 0.7
Debt Ratio 1.96% 1.64% 1.23% 65.04%
Return on Equity -30.00% 16.67% 25.00% 2.65%
Return on Assets -29.41% 16.39% 24.69% 7.59%

 

៩. ឧបសម្ព័ន្ធ
៩.១. ព្យាករណ៍ការលក់ប្រចាំខែ
៩.២. ព្យាករណ៍ចំណូលចំណាយប្រចាំខែ
៩.៣. ព្យាករណ៍តារាងតុល្យការប្រចាំខែ
៩.៤. ព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំខែ

8 thoughts on “ផែនការអាជីវកម្មគម្រូសង្ខេប (ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ)”

  1. Thanks my friend!
   Please help to spread the message, so that all our fellow compatriots can have better ideas about preparation to start a business.
   Thanks once again for your interest, and good luck to your business project.

  1. Thanks, my friend, for your opinion.
   And everyone has their own opinion about the aggressiveness of their business model. You may want to spend less, acquire fewer customers, and so, lose less money in the first year. But your business will not reach big size fast enough, and may have the same fate as tens, if not hundreds, of e-commerce sites in Cambodia, who mostly die slowly.

   All big and famous companies like Facebook, Google, Alibaba, Uber, lost a lot of money in their first few years. But they prosper in the end. So it’s up to each entrepreneur to judge and decide on their risk appetite.

   Please remember: big bait, big fish.

   Of course, you may fail as well if the market is not big enough.

   Best regards,

 1. ជំរាបសួរបង
  តើបងមានគំរូផែនការអាជីវកម្មខាងហ្ការាស់សាំងទេបង បើមានសូមចែករំលែកផងបង ខ្ញុំមានគំរោងចង់បើកហ្ការាស់សាំងមួយនៅពេលឆាប់ៗនេះ តែនៅខ្វះបទពិសោធច្រើន ចឹងហើយសូមបងជួយចែករំលែកផងបង។
  សូមអរគុណបងច្រើន!

  1. ខ្ញុំគ្រោងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឳ្យបានច្រើនវិស័យ តែមិនទាន់មានពេល។ អរគុណ សម្រាប់ការអារម្មណ៍។ មុននឹងរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម គួររៀបចំគម្រូអាជីវកម្ម ជាមុន ដែលត្រូវការពេលតិចជាង និងសំខាន់សម្រាប់រៀបចំជាផែនការអាជីវកម្ម។
   ជូនពរ សំណាងល្អ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *