តើគួរទិញភាគហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឬទេ?

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS) ជាកំពង់ផែសមុទ្រធំជាងគេ នៅកម្ពុជា។ សហគ្រាសសាធារណៈមួយនេះ កំពុង  បោះលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន នៅថ្លៃ ៥០៤០៛ ក្នុង១ហ៊ុន និងគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី នៅក្នុង ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ខាងមុខនេះ។ Continue reading តើគួរទិញភាគហ៊ុនកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុឬទេ?