តើគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្នែកភោជនីយដ្ឋានឬទេ?

អាជីវកម្មផ្នែកភោជនីយដ្ឋាន គឺវិស័យសេវាកម្មដែលមានការពេញនិយមបំផុតមួយ ក្នុងចំណោមសហគ្រិននៅកម្ពុជា។ Continue reading តើគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្នែកភោជនីយដ្ឋានឬទេ?

មូលនិធិគាំទ្រអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា របស់ក្រុមហ៊ុន Smart

ក្នុងរយៈពេល ២-៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការបង្កើតសហគ្រាសថ្មី បានទាក់ទាញ ការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជា។

Continue reading មូលនិធិគាំទ្រអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា របស់ក្រុមហ៊ុន Smart

គម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកក់បន្ទប់ស្នាក់ AirBnB

ក្រុមហ៊ុន AirBnb ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាមួយ ដែលអនុញ្ញាតឳ្យម្ចាស់ផ្ទះដែលមានបន្ទប់ទំនេរ អាចចុះឈ្មោះជួលបន្ទប់ទំនេររបស់ខ្លួនដើម្បី ទទួលបានចំណូលខ្លះ និងអនុញ្ញាតឳ្យអ្នកត្រូវការកន្លែងស្នាក់ អាចជួលកន្លែងស្នាក់នៅដែល បានផ្សព្វផ្សាយនោះ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្ហាញ ។

សម្រាប់បន្ទប់ស្នាក់នៅ ដែលមានចុះបញ្ជីបន្ទប់ស្នាក់នៅចំនួន

AirBnB បានចាប់កំណើតពីការខ្វះលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ របស់ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទីធ្លាដែលទំនេរ នៅក្នុងផ្ទះខនដូរបស់ខ្លួន ដើម្បីរកបានចំណូលខ្លះ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ។ ស្ថាបនិកបានប្រើពូកខ្យល់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ និងផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកផងដែរ ដែលបង្កើតបាននូវឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺ Air Bag and Breakfast មុននឹងត្រូវបានសរសេរកាត់ថា AirBnB។ ស្ថាបនិកក៏បានព្យាយាមលក់អាហារធុញ្ញជាតិ ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០០៨ ដើម្បីកៀរគរចំណូលខ្លះ និងឆ្លៀតផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវារបស់ក្រុមហ៊ុន។

បច្ចុប្បន្ន AirBnB មានបន្ទប់ចុះបញ្ជីជួលស្នាក់ ចំនួនជាង ៣លានបន្ទប់ និងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស ជាង ១៩០។​ ស្នាក់ការធំរបស់វា គឺស្ថិតនៅ San Francisco រដ្ឋកាលីហ្វ័រនា។

 

ក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពកៀរគរការចូលហ៊ុនបានចំនួនប្រហែល ៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងមានតម្លៃទីផ្សារប្រហែល ៣១ពាន់លានដុល្លារ។

ខាងក្រោមនេះ ជាចរិកលក្ខណៈសង្ខេបអំពីគម្រូអាជីវកម្មរបស់ AirBnB៖

 

អាថកំបាំងនៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ការរកស៊ីខាតអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនលើរយៈពេលវែង តែបើការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់មិនបានត្រឹមត្រូវ អាចនាំឱ្យក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន ក្នុងរយៈពេលខ្លី។
Continue reading អាថកំបាំងនៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

វិធីសាស្ត្រអាជីវកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត គឺនិទានរឿង

វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត និងចំណាយតិចបំផុត ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ហើយដែលសហគ្រិនភាគច្រើនមិនបានគិតដល់ គឺការនិទានរឿងអាជីវកម្ម។ Continue reading វិធីសាស្ត្រអាជីវកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត គឺនិទានរឿង

សញ្ញាទាំង ៤ ដែលបញ្ជាក់ថា គំនិតអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកគឺអស្ចារ្យ

ទីកន្លែង ពេលវេលា បទពិសោធន៍ និងអារម្មណ៍អាចឳ្យលោកអ្នករកឃើញគំនិតអាជីវកម្ម។ តែចង់ដឹងថាគំនិតអាជីវកម្មនោះល្អឬទេ គឺអាស្រ័យទៅនឹងចម្លើយចំពោះសំណួរ ទាំង ៤ ខាងក្រោម៖ Continue reading សញ្ញាទាំង ៤ ដែលបញ្ជាក់ថា គំនិតអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកគឺអស្ចារ្យ

វិនិយោគិនចង់ដឹងពីអ្វីខ្លះ មុននឹងចូលហ៊ុន?

ភាគហ៊ុនគឺប្រភពហិរញ្ញប្បទានដែលមានការពេញនិយមជាងគេ ដើម្បី ទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុនក្នុងដំណាក់កាលកំណើន។ Continue reading វិនិយោគិនចង់ដឹងពីអ្វីខ្លះ មុននឹងចូលហ៊ុន?

គំនិតអាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងការកកស្ទះចរាចរ

អាជីវកម្មភាគច្រើន ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយអ្វីមួយ ។ ដូច្នេះ ដើម្បីស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្ម គេនិយមសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហា ដែល មនុស្សភាគច្រើនជួបប្រទះ ហើយរិះរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើ អាជីវកម្មបាន ។  Continue reading គំនិតអាជីវកម្ម ពាក់ព័ន្ធនឹងការកកស្ទះចរាចរ