តើស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មតាមវិធីណា?

មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានក្ដីស្រមៃរៀងៗខ្លួន ហើយក្ដីស្រមៃញឹកញាប់បំផុត គឺ ការមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរ និងកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់។  Continue reading តើស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មតាមវិធីណា?

ហេតុអ្វីអាជីវកម្មថ្មីភាគតិចបំផុតដែលជោគជ័យ?

សហគ្រិនសក្ដានុពលទាំងអស់ ប្រាកដជាមានការខ្លាចរអារ នៅពេលដឹងថា អាជីវកម្មថ្មីប្រហែល ៥០% មិនអាចរស់បានលើសពី ២ឆ្នាំ ហើយ ៤០%បន្ថែមទៀត មិនអាចរស់លើសពី ៥ឆ្នាំ។ Continue reading ហេតុអ្វីអាជីវកម្មថ្មីភាគតិចបំផុតដែលជោគជ័យ?

ផែនការអាជីវកម្មគម្រូសង្ខេប (ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ)

ផែនការអាជីវកម្មអាចមានទម្រង់ និងទំហំខុសៗគ្នា ទៅតាមការអនុវត្ត និង​កម្មវត្ថុនៃការប្រើប្រាស់។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖ ផែនការអាជីវកម្ម (Business Plan) ជាអ្វី? Continue reading ផែនការអាជីវកម្មគម្រូសង្ខេប (ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ)

ហេតុផល⁣ ៤ យ៉ាង⁣ ដែលគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពេលកំពុងនៅរៀន

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពេលកំពុងនៅរៀននៅឡើយ មានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់វា។ Continue reading ហេតុផល⁣ ៤ យ៉ាង⁣ ដែលគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពេលកំពុងនៅរៀន

គម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហៅតាក់ស៊ី UBER

UBER ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហៅតាក់ស៊ី មួយដែលអនុញ្ញាតឳ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចហៅនិងកក់តាក់ស៊ី នៅក្នងតំបន់ដែលខ្លួនផ្ដល់សេវា តាមប្រព័ន្ធកម្មវិធីស្មាតហ្វូន។ Continue reading គម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហៅតាក់ស៊ី UBER